تدوین استراتژی و برنامه ریزی تولید

 هر کسب و کاری به استراتژی نیاز دارد ، مدیریت استراتژیک ، یک روند مدیریتی اصولی برای بررسی احتمالات گوناگون ، از جمله فرصت ها و تهدیدها و آماده شدنبرای آنهاست ، کلمه استراتژی به معنی تدوین یک برنامه برای رسیدن به یک هدف است ، و برنامه ریزی نیز همانطور که همه ی ما میدانیم ، نخستین عملکرد مدیریتی است که اساس کلی کسب و کار را پایه ریزی می کند ، بنابراین مدیریت استراتژیک را می توان هنر و علم فرمول بندی استراتژی ، اجرای استراتژی و ارزیابی عملکردها و تصمیم هایی دانست که به یک سازمان این امکان را می دهد تا به اهدافش برسد.