صادرات کالا

صادرات کالا به معنی خروج کالا از کشور به مقصد سایر کشورهاست. صادرات در رویه های گمرگی بر دو نوع است صاردات قطعی و صاردات موقت ، در صادرات کالا ، صادر کننده متعهد می گردد مبلغی را به عنوان سپرده به گمرگ مبداٌ واگذار کند و پس از ورود کالا به گمرگ مبدا جهت استرداد وجه سپرده اقدامات لازم را انجام دهد

دسته بندی کالاهای صادراتی :

کالای مجاز

کالای مشروط

کلالای ممنوع الصدور

مراحل صدور کالا را میتوان به شرح زیر فهرست نمود :

  • بازاریابی 2-صدور پروفرما (پیش فاکتور ) 3- تهیه و تدارک و بسته بندی 4-تعیین قیمت صادراتی 5-کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهای ذیربط 6- اظهارکالا به گمرک 7- عقد قرارداد حمل و بیمه 8-دریافت گواهی بازرسی 9-صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا 10- ارسال کالا