نحوه ساخت سوله

نحوه ساخت سوله ( ساخت سوله شامل مراحل مختلفی است که در اینجا به معرفی و توضیح آن ها می پردازیم
( بازدید از زمین مورد نظر : در اولین مرحله مهندسان به محل پروژه رفته و به بررسی جنس خاک و میزان تراکم آن پرداخته تا براساس آن شروع به طراحی نقشه متناسب با شرایط مورد نظر بنمایند ،
طراحی نقشه : طراحی نقشه های سوله توسط نرم افزارهای پیشرفته مهندسی ، XSTEEL ARCHICAD انجام می شود
خرید ورق : کارخانه با توجه به دریافت پیشنهاد ساخت ، از قبل اقدام به خرید ورق های مورد نظر می کند
ساخت سوله : ورق ها براساس نقشه های طراحی شده برش خورده و سپس بر روی آنها سوراخ کاری انجام می شود و بعد از مراحل جوشکاری صحات و رنگ دولایه آماده می شوند
آماده سازی محل ساخت سوله : زمین ، زمین مورد نظر ، همزمان با ساخت سوله در کارخانه با طی مراحل خاکبرداری ، تراز سازی ، آماتوربندی و بتن ریزی آماده می شود
حمل سوله : سوله پیش ساخته توسط تریلی به محل مورد نظر حمل شده و توسط جرثقیل و نیروی انسانی متخصص و با تجربه نصب می گردد
ساخت پوشش سقف سوله
دیوار چینی سوله
کف سازی سوله
اجزای سوله
نحوه اجرای سوله