نحوه اخذ مجوز برق ، آب و گاز

ایجاد و تسهیل در راه اندازی واحد های تولیدی از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت ، لازمه اجرایی شدن اهداف حمایت از تولید داخلی در کشور ، استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای ارتقای تولید ملی است .اگر اقتصاد داخلی محور شود ، به طور قطع فعالان اقتصادی به انجام فعالیت های مولد تشویق می شوند و از فعالیت های واسطه گری و سایر فعالیت های غیر مولد فاصله خواهد گرفت ، به عبارتی لازمه تقویت تولید ملی در کشور افزایش بهره وری ، بهبود فضای کسب و کار و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی و … است که همه اینها در گروی تسهیل در ایجاد کسب و کار و کوتاه نمودن مسیر پر پیچ و خم سرمایه گذاری است ، مجوز تاسیس و بهره برداری از یک واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی متناسب با حوزه و نوع فعالیت و محصول تولیدی توسط سازمان های مختلف استانی ازجمله صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، تعاون و رفاه ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و … صادر می گردد