بخش نامه

دانش بنیان : شرکت های دانش بنیان ، شرکت هایی هستند که عنصر علم و دانش ، بخش جدایی ناپذیر آنها محسوب می شود . به بیان دیگر ، برخلاف بسیاری از شرکت های شرکت های تجاری ، شرکت های دانش بنیان می توانند هیچ گونه مال قابل لمس و مادی نظیر زمین ، ماشیت آلات و دستگاه ها و تجهیزات تولید نداشته باشند و صرفاَ با ترکیب دانش ، فناوری و تخصص های علمی و پژوهشی ، فعالیت کنند ، ماهیت علمی و دانش محور این شرکت ها موجب شده است که قشر دانشگاهی و پژوهشگر، مانند اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی ، نقش بسیار مهمی در آنها ایفا کنند

شرکت های دانش بنیان ، یکی از روش های کار آفرینی مبتنی بر علم و فناوری بوده که برخلاف روش های سنتی ،  اکثر مدیران و کارکنان آن را متخصصان رشته یا رشته های گوناگون دانشگاهی  در حوزه علوم انسانی ، فنی و مهندسی و پزشکی تشکیل می دهد و از نظر قانون ، شرایط خاصی برای ثبت و راه اندازی و تاسیس و فعالیت و اعطای  تسهیلات مادی از نظام دولتی و بانکی کشور دارند .شرکت یا موسسه دانش بنیان ، مجموعه ای خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری ) و تجاری سازی نتایج  تحقیق و توسعه ( شامل  طراحی و تولید کالاها و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان و بر اساس معیارهای نظر ، به تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران می رسد

مطابق با آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت متقاضی باید دانش فنی طراحی یا توسعه کالاها ، خدمات دانش بنیان ، یا دانش فنی طراحی یا تغییر اساسی فرایند تولید  آنها را مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه ، کسب کرده باشد و سایر معیارهای مندرج در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان را احراز نماید