مشاوره ثبت در سامانه

شرکت ها و موسسات دانش بنیان : شرکت و موسسه خصوصی یا تعاونی است که به به منظور هم افزایی علم و ثروت ، توسعه اقتصاد دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری ) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود
خدمات مشاوره دانش بنیان : در مورد پتانسیل شرکت ، انجام امورات ثبتی سایت ؛، تکمیل پرسش نامه دانش بنیان ، مشاوره در تمامی مراحل ثبت شرکت دانش بنیان