سوله سازی

سوله سازی ( سوله سازی به دلیل کاربرد عمدتاً صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه‌ها متفاوت است خصوصاً آنکه قاب‌ها در این نوع سازه‌ها کاملاً متفاوت بوده و دارای شیب می‌باشند و دهانه‌ها نیز نسبت به سایر سازه‌ها بزرگتر است. به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون‌ها، جهت اجرای این سازه نمی‌توان از پروفیل‌های موجود در بازار استفاده نمود و باید اقدام به ساخت آن‌ها کرد که اصطلاحاً به آن تیر ورق می‌گویند.از انواع سوله می توان به این موارد اشاره کرد.
سوله تک دهانه به صورت 8
سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت 88 یا 888 یا 8888
سوله دو دهانه به صورت 88
سوله قوسی
سوله چند ضلعی
طراحی سوله : امر طراحی سوله کاریست تخصصی و بسیار دقیق ، فاکتورهای مهمی در طراحی دخیل هستند که بی توجهی به آن ها می تواند هم هزینه گزافی را به سازنده تحمیل کند که صرفه اقتصادی را زیر سوال می برد و هم ممکن است نتیجه معکوس داده و استحکام و پایداری سازه را تضیف نماید و موجب ایجاد حوادث جبران ناپذیر گردد ، برای طراحی یک سوله اطلاعات زیر مطلوب است :
بارگذاری برای بار مرده ، بار برف و بار نامتقارن
بارگذاری جانبی سوله شامل بار باد و زلزله
بارگذاری جرثقیل برای سوله ، سوال : آیا جرثقیل در طراحی سوله در نظر گرفته شود یا خیر ؟( بله : محاسبه بار دینامیکی جرثقیل )
ضریب منطقه ای ، رفتار و اهمیت برای سوله
ارتفاع جانبی سوله و ارتفاع دیوار
دهانه و طول سوله
درز انقطاع
محاسبه ضریب طول موثر
درز انقطاع
محاسبه ضریب طول موثر
در صد شیب سقف سوله
پوشش مورد نظر سقف سوله ( ساندویچ پنل یا ورق گالوانیزه و توری مرغی
تنش مجاز خاک منطقه مورد و نوع زمین ساختگاه
نحوه کنترل جابجایی
طراحی اتصالات و بیس پلیت برای سوله
طراحی تیر حمال جرثقیل
طراحی پرلین ها به کمک نرم افزار