ضوابط صدور پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری به صنایع فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی که از وزارتصنعت معدن و تجارت جواز تاسیس دریافت داشته اند و نسبت به احداث راه اندازی آزمایشی اقدام نموده اند و یا واحدهایی که پرونده آنها طبق توافق فی مابین این وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل میگردد بشرح مراحل زیر صادر میگردد:

۱-ارائه درخواست کتبی دارنده جواز تاسیس به وزارت صنعت و معدن و تجارت

۲- دریافت تکمیل و ارائه فرم سئوالات مربوط به صدور پروانه بهره برداری ( فرم شماره ۳) از سوی متقاضی
۳-بازدید کارشناس بررسی کننده از عملیات اجرائی انجام شده از پروژه و تطبیق آن با طرح اولیه و آئین نامه های مربوط گزارش از وضعیت پیشرفت طرح.

۴-کارشناس بررسی کننده پس از بررسی و بازدید از طرح بر اساس هزینه های انجام شده (قیمت تمام شده طرح به نرخ روز) نسبت به تهیه پیش نویس فرم پروانه بهره برداری (فرم ۴) اقدام و جهت تایید و امضا به معاونت مربوطه ارسال مینماید.

۵-پس ار تصویب و امضا پروانه بهره برداری توسط مقام مسئول،فرم پروانه بهره برداری (فرم شماره ۴) تایپ و به تعداد ۶ نسخه تکثیر و پس از ثبت در دفتر یا دبیرخانه نسخه اصل آن پس از دریافت حقوق دولتی ( بر اساس میزان سرمایه ثابت طبق جدول پیوست حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ هزار ریال) به متقاضی تحویل و مابقی نسخ نیز همانند جواز تاسیس به مراجع ذیربط ارسال می گردد.

۶-این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۲۹۳۴/۶۰۰ مورخه ۲/۵/۷۵ میباشد که در صورت لزوم برای اطلاع از گردش کار در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.

 • مراجعه به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مربوطه و یا معاونت برنامه ریزی توسعه و نوسازی وزارت صنعت معدن و تجارت و ارائه درخواست صدور جواز تاسیس با ذکر نوع تولید ظرفیت و محل احداث.
 • ارسال درخواست متقاضی به معاونت برنامه ریزی،توسعه و نوسازی توسط اداره کل
 • بررسی درخواست توسط کارشناسان معاونت توسعه و نوسازی در ظرف یک هفته کاری
 • اظهار نظر حوزه معاونت ذکر شده به متقاضی .

درصورتی که با درخواست ارائه شده  موافق شود، متقاضی  موظف است در ظرف مدت ۳ ماه طرح توجیه فنی و اقتصادی خود را تهیه و تسلیم کند.

تبصره ۱- فرمهای راهنما  جهت راهنمایی و تهیه طرح در ادارات کل در دسترس متقاضی است.
تیصره ۲- برای پروژه های معدنی مانند پودرهای سنگ صدف ،نمک ،صنعتی،معمولی و برخی مواد دیگر که نیاز به سرمایه گذاری بالایی ندارد تکمیل و ارائه فرم مذکور برای صدور جواز تاسیس کافی است.
تبصره ۳- متقاضی قادر است  طرح توجیه فنی و اقتصادی خود را همراه با درخواست تواما ارائه دهد.
تبصره ۴- ضوابط بهداشت محیط کار و تجهیزات احتمالی لازم در طرح منظور گردد.
تبصره ۵- محدودیتهای احداث منطقه ای (شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و …) در ارائه طرح رعایت گردد.

 • بررسی طرح ارسالی و محاسبه و اعلام هزینه صدور جواز تاسیس به متقاضی در ظرف یک هفته کاری
 • صدور جواز تاسیس توسط معاونت برنامه ریزی،توسعه و نوسازی و تحویل آن به متقاضی پس از دریافت فیش هزینه واریزی.

تبصره:میزان حقوق دولتی جهت صدور جواز تاسیس بر مبنای نیم در هزار سرمایه گذاری ثابت مندرج در جواز تاسیس حداکثر تا سقف یک میلیون ریال بوده که توسط کارشناس مربوطه محاسیه و جهت واریز به دارنده جواز تاسیس اعلام خواهد شد.

پروانه بهره برداری

مجوزی که برای همه فعالیت‎ها‎ی صنعتی صادر می شود پروانه بهره برداری نامیده می شود. پروانه بهره برداری در صورتی قابل اخذ و صدور است که در تمامی بخش ها اقدامات لازم برای راه اندازی کارها انجام شده باشد.به طور مثال  تامین زمین تاسیسات، احداث ساختمان، نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی می باشد که تمامی واحدهای صنعتی که مشغول  فعالیت‎های اقتصادی هستند می‎توانند با داشتن شروط لازم جهت اخذ و یا ابطال پروانه بهره برداری اقدام کنند.

مراحل اخذ پروانه بهره برداری

 • ارائه درخواست متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز
 • استعلام از دستگاه‎ها‎ی ذیربط
 • تکمیل و ارائه فرم پروانه بهره برداری
 • بازدید کارشناس، تعیین ظرفیت واحد و تایید مندرجات فرم تکمیل شده
 • پرداخت هزینه تمبر پروانه بهره برداری
 • اخذ پروانه بهره برداری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه بهره برداری

 • فیش واریزی عوارض مجوزی فعالیت اقتصادی
 • تصویر کلیه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
 • تصویر شناسنامه کارت ملی برای متقاضیان حقیقی
 • ارائه پایان کار ساختمانی از سازمان عمران و توسعه شهری
 • موافقت استاندارد برای واحد‎ها‎ی مشمول استاندارد اجباری
 • تصویر مصداق سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کسب و کار
 • کسب تایید از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی برای واحدهای مواد غذائی، داروئی و بهداشتی
 • کسب تایید از استانداری، اداره کل محیط زیست بهداشت و کار و امور اجتماعی در خصوص پروژه مربوطه