طراحی ساختار سازمانی شرکت

هر مودی مالیاتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) مکلف است پس از از تکمیل اظهار نامه مالیاتی مربوطه آن را طی موعد مقرر در قانون به حوزه مالیاتی ذیصلاح تسلیم و رسید  دریافت نماید.پرکاربرد ترین فعالیت حسابداری برای مشاغل مختلف اظهارنامه مالیاتی یعنی کارنامه مالی یک سال کاری شرکت ، موسسات و اشخاص حقیقی که در جهت محاسبه ی دقیق مالیات به سازمان امور تحویل داده می شود.

حتی شرکت های فعال در بازار نیز خارج از شرکت های دولتیو خصوصی که برای تهیه ی اظهارنامه ی مالیاتی خود به یک حسابدار دقیق و کار بلد نیاز دارند،مباحث مهمی که در پیرامون ثبت شرکت است پلمپ دفاتر تجاری که اگر شرکتی تاٌسیس کرده باشید حتماٌ باید دفاتر خود را پلمپ کنید.

دفاتر پلمپ با اسامی دفاتر قانونی و مالیاتی نام برده می شوند و دفاتری هستند که مربوط به مبحث مالیاتی اشخاص حقوقی می شوند. هر شخصیت حقوقی بعد از ثبت در سامانه  ثبت شرکت ها ملزم به در خواست سالانه برای دریافت پلمپ از اداره مربوطه و تکمیل آن ها توسط حسابدار و بر حسب فعالیت شخصیت حقوقی و تحویل آن ها به اداره مالیات در سال بعد می باشد.

موفقیت فقط در مورد آنچه شما در زندگی خود انجام می دهید نیست. بلکه چیزی است که شما از دیگران الهام می گیرید.

– کلینیک کسب و کار –

فراخوان و جذب

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی در موضوع مالیات ها و اجرای جزییات و قوانین مربوط به ان یکی از دغدغه های ذهنی مودیان بوده و برای برای تهیه و ارسال آن بایستی رعایت فرمت های خاص ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد.صورت معاملات فصلی در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور یک سند بسیار مهم و مبنای تصمیم گیری های کلان اقتصادی بوده و مقدمات برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می ارود . به بیان ساده تر صورت معاملات فصلی در واقع جزییات خرید و فروش و معاملات تجار و صاحبان کسب و کار بوده که باید در مهلت های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و این الزام طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید انجام شود .

گزینش و آموزش پرسنل

هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.اهمیت تشکیل پرونده مالیاتی از آن جا معلوم می شود که وقتی شرکت تأسیس می شود بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی تواند برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. به همین دلیل شرکت نمی تواند اقدام به عقد قرار داد کرده و فعالیت خود را شروع کند. هم چنین شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به دارایی تسلیم کند.

تدوین استراتژی و برنامه ریزی تولید

اظهارنامه مالیات سند و فرم ثبت شده گزارش درآمد، هزینه ها و سایر اطلاعات مربوط به مالیات است که هر سال به صورت آنلاین برای محاسبه میزان مالیات به وزارت دارایی ارسال می شود. اظهارنامه مالیاتی ترجمه عبارت انگلیسی Tax Returns است و در بیشتر کشورها افراد یا مشاغل با دستمزد، سود سرمایه، بهره، سود سهام یا سودهای دیگر قابل گزارش، موظف به پرداخت سالانه مبلغی به سازمان دارایی هستند.

عقد قراردادهای تجاری

بر اساس ماده 6 قانون تجارت،کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود به دفاتر پلمپ نیاز دارند. دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 50-100-150برگی می باشند. تمامی شرکت ها در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند،عدم اخذ،تکمیل و ارایه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد. در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند. علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.

عقد قرارداد کارفرما و کارگر خدمات بیمه ای

پس از ثبت یک شرکت و یا تشکیل یک واحد اقتصادی و قبل از انجام هرگونه فعالیت شخصیت حقیقی و یا حقوقی می بایست نسبت به تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. طبق قانون تجارت، وفق مقررات مربوطه ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت شرکت باید حق تمبر سرمایه و یا به عبارتی نیم در هزار آن پرداخت گردد که این امر مستلزم تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی ،شماره واحد مالیاتی ،کلاسه پرونده می باشد .

بازاریابی و فروش شرکت

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و مشاغل گفته می شود که هر شرکت ، موسسه و یا سازمان که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه کاری خود می باشد برای ثبت روند مالی شرکت می بایست از آن استفاده نماید تا پس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود. چنانچه تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه باشد ، محاسبه مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر ضوابط قانونی رعایت نشود، مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود. لذا، تحریر دفاتر قانونی امری است مهم که می بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد.